Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γενικές οδηγίες σύνδεσης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

IMAP: mail.cs.ucy.ac.cy
IMAP PORT: 143
IMAP SSL Port: 993

SMTP: mail.cs.ucy.ac.cy
PORT: 25 and 587 (Some ISPs are blocking port 25)

Συνοπτικές οδηγίες για σύνδεση Thunderbird στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

  • Ξεκινήστε την εφαρμογή και επιλέξετε Tools->Account settings->Add account

  • Βάλτε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω μορφή και επιλέξτε Continue

  • Στη συνέχεια επιλέξτε Done και είστε έτοιμοι. Αν δεν συπληρωθούν οι ρυθμίσεις αυτόματα, τότε επιλέξτε Manual config και συμπληρώστε τα ακόλουθα.

  • Αναλυτικός οδηγός χρήσης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

    Τον αναλυτικό οδηγό της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο κάτω από τους οδηγούς χρηστών τη σελίδα της τεχνικής υποστήριξης.